Våra kurser hösten 2019 i samarbete med
| Hem | Kurser | Danser| Husqbladen | Styrelse | Bilder | Länkar | Stadgar |
Tisdagar
Kurserna omfattar 12 kurstillfällen och kursavgiften är 475 kr
för första kurs.
För tillkommande
kurs/kurser är avgiften
175 kr

PlusGiro 1020537-5

Ange namn och kursnummer på inbetalningen.

Tillfälliga gäster är välkomna att deltaga på alla våra kurser mot en avgift av 50 kr/gång

Kursstart 10 september,
Kursslut 26 november

Caller

Kursvärdar
Kurs 1
09:30-11:15
Mainstream dansträning
Calle Brunér

Maureen Eidem  08-711 5712

Kurs 2
11:15-13:00
Basic
dansträning
Calle Brunér

Ann-Christin Johanson &
Marita Olausson

Kurs 3
13:20-15:05
Basic termin 3
Sven Andréason Annika Hellberg
Agneta Forsberg
Kurs 4
15:10-16:55
Basic termin 1
Sven Andréason

Anette Kristiansen 073-7706362

Torsdagar
Kursstart 12 september
Kursslut 28 november
Kursvärdar
Caller
Kurs 5 09:30-11:15

A2 dansträning

Sven Andréason

Ingegerd Ervenius  08-774 3037

Kurs 6 11:20-13:05 A1 dansträning Sven Andréason

Robert Ervenius 070-870 2418.

Kurs 7 13:35-15:20 Plus dansträning Sven Andréason

Monica Schenk 08-94 99 26
Eva Ahnström   08-746 6714
Lennart Olhans

Kurs 8 15:25-17:10 A1 termin 3 Sven Andréason

Irene Sabel     070-458 0947
Britt Wadén Sabel  070-957 6422

Terminen omfattar 12 kurstillfällen.
Terminsavgift 475 kr. Extra kurs 175 kr för så många du kan/orkar
Kursansvarig Annika Frööjd
mail adress: info@husq.se