| Hem | Kurser | Danser| Husqbladen | Styrelse | Bilder | Länkar | Stadgar |
Styrelse 2019
Robert Ervenius 070-870 2418 robert@ervenius.nu Ordförande
Jane Löfgren 08-642 7024 073-801 7024 janewlofgren@gmail.com Kassör
Björg Halvarsson 070-475 0171 bjorg.halvarsson@telia.com
Annika Frööjd
Anette Isaksson

Doris Roos 070-531 2064 doris.m.roos@gmail.com Ledamot
Louise Engqvist 072-155 6020 loen48@hotmail.com Ledamot
Elisabeth Holmlund 070-692 2627 elisabeth1holmlund@gmail.com Ledamot
Anders Holmlund 070-692 0076 anders1holmlund@gmail.com Ledamot
Laine Holmgren

Revisorer
Bengt Lundkvist. epost 087469333@telia.com
Sten Halvarsson,

HUSQ PlusGiro 102 05 37-5
Medlemsavgift för 2019 150 kr
E-postadress info@husq.se